Easy to Learn Korean 1606 – Korea Tour Card (part two).

Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1569 – Part-time job (part one).

Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1538 – Anyone, anything, anytime, anywhere.

Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1436 – Hangover cures (part two).

1436-Hangover cures 2 Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1207 – Grocery list (part one).

1207-Grocery list 1 Continue reading

Loading