Easy to Learn Korean 1606 – Korea Tour Card (part two).

Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1147 – Christmas decorations.

1147-Christmas Decorations Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1146 – Year-end shopping season.

1146-Year-end Shopping Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1092 – Souvenirs – traditional goods (part one).

1092-Typical souvenirs-traditional goods 1 Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 1018 – Shopping at a flea market.

1018-Flea Market

Continue reading

Loading

Easy to Learn Korean 936 – Describing a Sequence of Events (Part One)

936-Describing a Sequence of Events Continue reading

Loading